فقط شعر

تسليت

درگذشت قیصر امین پور شاعر معاصر پارسی زبان را به همه ایرانیان عزیز تسلیت می گویم و خوش حال باشید که فعلا عزرائیل رفته سراغ آدمای معروف  رفته و شما راحتید

همچنین برای گوهر خیر اندیش یکی از بهترین هنر پیشه های سینما دعا کنید تا از آی.سی.یو سالم و سلامت بیرون بیاید و دوباره به کار خود در سینما ادامه دهد. حاجی دیدی انقدر این قدسی بیچاره رو زجر دادی تا بیچاره قلبش گرفت و رفت بیمارستان

یه فاتحه برای قیصر امین پور و یه صلوات برای بهبودی هرچه زودتر گو هر خیر اندیش(قدسی)

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦ - طوبی

يه خاطره و يک بيت شعر

سلام!!چند روزپیش داشتم از مدرسه می اومدم خونه که دیدم همه دور خونه بقلی که بنایی دارن جمع شده بودند تو ماشین متوجه نشدم چی شده اما وقتی اومدم زنگ بزنم دیدم واینجوری شدم

دیدم که نصف پذیرایی همسایه بقلی بقلی ما افتاده تو خونه اونی که بنایی داره باورتون می شه؟؟من که چشام می چرخید اینجوریرفتم تو خونه به مامان بزرگم گفتم خونه بقلی چی شده گفت:((تازه موقعی که این اتفاق افتامن اونجا بودم))گفتم کجا بودی؟

گفت:((رفته بودم خرید وارد کوچه که شدم یه صدا سوت بلند شد ناخودآگاه جلو رفتم تنا دومین قدم رو برداشتم پشتم همه آجر ها ریخت شانس آوردم زنده موندم.))رفتیم پایین کلی عکس انداختم عکسشم پایین یادداشته.صابخونه اون خونه یه زن مسن بود تا خونشو دید شروع به جیغ زدن کردکه طبقه پایینیه اومد سوار ماشین کردش زن بیچاره رو برد.همسایه پایینی هم کم جیغ نمی کشید دست آخر پلیسه گفت:((من خونتون رو بهتون بر می گردونم!)) یه مرده از اون طرف پرسید :((کدوم خونه؟))خلاصه زنه می گفت پلیسه می گفت تا آخر زنه گفت که حداقل یه پلیس بذارین اینجا تا وسایل های باقیمونده رو ندزدن اما پلیس فقط کار خودشو می کرد تا دوربین درشهر رو دید اصلا از این رو به اون رو شد که درشهرم رفتند دنبال یه سوژه دیگهتازشم با مامانم مصاحبه کردندازش پرسیدند که شما شاهدید که این چوبها یه هفته است که اینجاست مامانم گفت:من هر روز که رد می سم اینجارو نگاه می کنم اما هیچ چوبی نبود.حتی امروز صبحساعت۸ که رفتم نبود!!)){این رو ازخواهرم *طهورا*شنیم}راستی هرکی رد می شد اول می پرسید:((چیزی مشده؟)) و بعضی می گفتند:

وای خدا!!     یاقمر بنی هاشم       خدا رحم کنه      صلوات          ای وای          

بعضی هم با موبایل گزارش تلفنی می دادند  خلاصه روز پر خاطره ای بود آخرشم پلیسا ۲تا مامور گذاشتند.از مامورهای برق دتشکر می کنم که سریعا خودشان را رساندند وبرقمان را درست کردند دست همه بابا برقیها درد نکنهراستی عید همه مبارک عیدی یادتون نره

شعریراجع به خونه خرابه بلد نیستم برای همین یه بیت شعر از حافظ می گم

ساقیا آمدن عید مبارک بادت                  ****          آن مواعید که کردی نرود ازیادت

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٦ - طوبی

فروتنی

یکی   قطره  باران  ز  ابری چکید                        خجل  شد چو  پهنای  دریا  بدید

که جایی که دریاست،من کیستم                      گراو هست،حقا که من نستم

چو  خود  ر ا  به چشم حقارت بدید                      صدف در کنارش به جان پرورید

سپرش به جایی رسانید کار                               که  شد  نامور  لو لو شا هوار

                                  بلندی از آن یافت کاوپست شد

                                  در نیستی کوفت تا هست شد

                                                                                     بوستان سعدی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - طوبی

زائر

آمدم در معرض فیض تمام

                        زائرم من زائر بیت الحرام

زائرم من زائر بشکسته دل

                        شرمسار و روسیاه و هم خجل

ای خدا بارگناهانم ببین

                           بهر توبه اشک چشمانم ببین

تو کریمی و رحیمی و غفور

                             ای پناه بی کسان دستم بگیر

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦ - طوبی

دانش اندر دل چراغ روشن است

تا  جهان  بود از  سر  آدم  فراز                         کس نبود از راز دانش بی نیاز

مردمان   بخرد  اندر   هر  زمان                         راز  دانش  را  به هرگونه زبان

گرد  کردند  و  گرامی   داشتند                       تابه سنگ اندرهمی بنگاشتند

دانش اندردل چراغ روشن است                       وزهمه بدبر تن تو جوشن است

                                                 رودکی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦ - طوبی

دماوند

   ای دیو سپید پای در بند                    ای گنبد گیتی ای دماوند

از سیم به سر یکی کله خود                زآهن به میان یکی کمربند

تا چشم بشر نبیندت روی                      بنهفته به ابر چهر دلبند

چون گشت زمین زجور گردون                 سرد و سیه وخموش و آوند

بنواخت زخشم بر فلک مشت                 آن مشت تویی تو ای دماوند

تو مشت   درشت   روزگاری                   از گردش قرن ها پس افکند

نی نی تو نه مشت روزگاری                   ای کوه نی ام از گفته خرسند  

تو  قلب   فسرده ی  زمینی                   از  درد   ورم   نمود  یک چند

تا   درد  ورم   فرو   نشیند                      کافور   برآن   ضماد   کردند

                                   ملک الشعرای بهار

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٦ - طوبی

نخستین جنگ رستم

بود رستمش نام و بس سرکش است
گه جنگ چون آب وچون آتش است
نبینی که با گرز سام آمده ست
جوان است و جویای نام آمده است
به پیش سپه آمده است افراسیاب
چو کشتی که موجش بر آرد زآب
چو رستم ورا دید بفشرد ران
به گردن بر آورد گرز گران
چوتنگ اندر آورد بااوزمین
فرو کرد گرز گران را به زین
به بند کمرش اندرآویخت و چنگ
جدا کردش از پشت زین خد نگ
زسنگ سپیدار و چنگ سوار
نیامد دوال کمر پایدار
گست وبه خاک اندر آمد سرش
سواران گرفتند گرد اندرش
سپهبد چواز چنگ رستم بجست
بخایید رستم همی پشت دست
چراگفت نگرفتمش زیر کش
همی بر کمر ساختم پجنه بش

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ - طوبی

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦ - طوبی

توانا بود هرکه دانا بود

به نام خداوند خورشید و ماه                             که دل را به نامش خرد داد راه

جز اورا مدان کردگار سپهر                                فروزنده ی ماه و ناهید و مهر

به دانش گرای و بدو شوبلند                             چوخواهی از بد نیابی گزند

زدانش در بی نیازی بجوی                                 وگر چند سختیت آیدبه روی

زنادان بنالد دل سنگ و کوه                                ازیرا ندارد برکس و شکوه

توانا بود هرکه دانا بود                                         زدانش دل پیر برنا بود

                                             فردوسی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦ - طوبی

شراب روحانی

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی

                                          تا دمی برآسایم زین حجاب ظلمانی

طرّه ی پریشانش دیدموبه دل گفتم

                                         این همه پریشانی بر سر پریشانم

بی وفا نگارمن،می کند به کار من

                                          خنده های زیر لب،عشوه پنهانی

دین ودل به یک دیدن باختیم و خرسندیم

                                         در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟

خانه ی دل ما را از کرم عمارات کن

                                         پیش از آن که این خانه رونهد ویرانی

ماسیه گلیمان راجز بلا نمی شاید

                                        بردل بهیایی نه،هربلا که بتوانیم

                                               شیخ بهایی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - طوبی