فروتنی

یکی   قطره  باران  ز  ابری چکید                        خجل  شد چو  پهنای  دریا  بدید که جایی که دریاست،من کیستم                      گراو هست،حقا که من نستم چو  ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 211 بازدید

زائر

آمدم در معرض فیض تمام                         زائرم من زائر بیت الحرام زائرم من زائر بشکسته دل                         شرمسار و روسیاه و هم خجل ای ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 34 بازدید

شراب روحانی

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی                                           تا دمی برآسایم زین حجاب ظلمانی طرّه ی پریشانش دیدموبه دل گفتم                                          این همه پریشانی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 529 بازدید
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
خرداد 86
6 پست