شعری ازمولانا

چاره ای کو بهتر از ديوانگی؟!                   بُسکلدصد لنگر از ديوانگی

ای بسا کافر شده از عقل خويش             هيچ ديدی کافر از ديوانگی؟!

رنج فربه شد، برو ديوانه شو                   رنج گردد لاغر از ديوانگی

در خراباتی که مجنونان روند                     زور بِستان لاغر از ديوانگی

اه چه محرومند و چه بی بهره ان؟!            کيقباد و سنجر از ديوانگی

شاد و منصورند و بس با دولتند                  فارِسانِ لشکر از ديوانگی

بر رَوی بر آسمان همچون مسيح               گر تو را باشد پَر از ديوانگی

شمس تبريزی! برای عشق تو                  برگشادم صد در از ديوانگی

/ 2 نظر / 78 بازدید
بهرام فرزان - Bahram farzan

گرچه اشعار مولانا در قالب علم کلام قابل ستايش است اما بنظر ميرسد« پیامهای اشعارش »عليرغم نظريات طرفدارانش به حقيقت رنگين نشده است و دارای بنيان پیامی سستی است که فقط بدرد عارفان بیدرد زندگی خوش آید و موجبات توسعه یکنوع خرافات عرفان گردد . که در کل مثمر ثمر نخواهد بود . «مرا ببخش فقط نظرمرا گفتم وبس .

طهورا

شعرای قشنگی انتخاب کردی